NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3 4
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen: gemiddeld is de Belg 12,6 dagen per jaar ziek; dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden.

Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé (of 36%) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden (64%) van de werknemers was wel minstens een dag afwezig was door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%.  Lezen

Tags: ,

Vrijwilligers kunnen vanaf midden maart onbeperkt rond rijden.

In ons land zijn er duizenden burgers die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Door hun hoge leeftijd, ziekte of handicap doen ze beroep op vrijwilligers. Dankzij minister Maggie De Block (Open Vld) kunnen vrijwilligers vanaf midden maart onbeperkt ritten maken. Zo kunnen minder mobiele burgers vaker deelnemen aan het sociaal leven in plaats van geïsoleerd thuis te zitten. Lezen

Lessons Learned van de nationale staking: is het tijd om de automatische anciënniteitsverloning te doorbreken?

Gisteren organiseerden de vakbonden een nationale staking in alle sectoren. Ze protesteren vooral tegen de “magere loonmarge”. Volgens het technisch rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er inderdaad slechts 0,8% beschikbaar voor loonsverhogingen in 2019 en 2020. Tegelijkertijd krijgen we onze vacatures niet ingevuld en worden bedrijven wereldwijd geconfronteerd met een stevige druk op de lonen voor “schaars talent”. Volgens de vakbonden is de zeer beperkte loonmarge het gevolg van de hervormde loonwet van de huidige regering. Maar de reward specialisten bij Korn Ferry, denken daar anders over. Zij stellen dat de grote boosdoener van deze flinterdunne marge de Belgische loonautomatismen zijn. Het doorbreken hiervan is even dringend als onvermijdelijk. Lezen

Absenteisme: jongeren melden zich vaakst ziek zonder ziek te zijn.

Eén werknemer op 8 in België meldde zich ooit ziek om een andere reden dan zijn gezondheid. 12% van alle werknemers heeft zich ooit al ‘ziek’ gemeld om andere motieven dan zijn gezondheid, van wie 8% eenmaal en 4% zelfs meerdere malen. Een ziek gezinslid, nood aan recuperatie en combinatie werk en privé zijn de belangrijkste redenen die werknemers opgeven voor deze ziektemeldingen. Lezen

Itinera : “sociale partners moeten opnieuw voorvechters worden van veranderingen en bereiders van de toekomst.”

De historische verdienste van vakorganisaties is enorm. Ze waren in kritieke periode van de geschiedenis de grootste maatschappelijke innovators. Ze liggen mee aan de basis van de verzorgingsstaat. Historisch konden ze hun kritische kracht omzetten in inspiratie, initiatief en innovatie. Dat leverde hen medebeheer op van de sociale zekerheid en in loononderhandelingen. Maar medebeheer betekent ook medeverantwoordelijkheid.Daarom roept Tinera sociale partners op tot verantwoordelijkheidszin. Lezen

Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren. Lezen

De vacaturegraad in de ICT-sector is met 6,6% veel hoger dan de 3,6% van alle sectoren.

ICT-specialisten behoren tot de meest gevraagde profielen op de Belgische arbeidsmarkt. Statbel, het Belgische statistiekbureau, zette een aantal cijfers op een rij: 4,6% van de werkende bevolking werkt in een ICT-functie. De werkloosheidsgraad van ICT-profielen ligt lager dan het gemiddelde van de totale bevolking.  Lezen

Slechte arbeidsomstandigheden vormen de belangrijkste uitdaging op de arbeidsmarkten wereldwijd.

Miljoenen mensen worden gedwongen om ondermaatse werkomstandigheden te aanvaarden, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het rapport World Employment and Social Outlook: Trends 2019 stelt dat de meerderheid van de 3.3 miljard mensen die aan het werk waren in 2018 onvoldoende economische zekerheid en materiële welstand genoten, en geen gelijke kansen kregen. De vooruitgang die is geboekt in het verminderen van de wereldwijde werkloosheid vertaalt zich niet in meer kwalitatieve jobs. Lezen

De groei van de Belgische economie zou vertragen tot 1,3 %. Toch blijft de werkgelegenheidsgroei aanzienlijk in 2019.

In vergelijking met vooruitzichten van september vorig jaar wordt de groei van de Europese economie in 2019 minder gunstig ingeschat. Tegen die achtergrond zijn onze vooruitzichten voor de Belgische bbp-groei in 2019 neerwaarts herzien van 1,5 % tot 1,3 %. De toename van de werkgelegenheid (met 44 000 personen) blijft evenwel aanzienlijk en situeert zich vrijwel uitsluitend in de marktsector. De inflatie zou afkoelen tot 1,6 %. Lezen

Krapte in de zorgsector: hervorming van de VDAB-opleiding om hieraan tegemoet te komen.

Het gaat goed met de Vlaamse arbeidsmarkt. Maand na maand noteren we lagere werkzoekendencijfers en een stijgende werkzaamheidsgraad. Keerzijde van de medaille is dat we intussen te maken hebben met krapte op onze arbeidsmarkt. Dat is zeker het geval in de zorgsector, waar de vraag naar geschoold personeel al jaren heel hard klinkt en alsmaar groter wordt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.