NL | FR | LU
Peoplesphere

Aanpassing van de sociale uitkeringen in oktober 2018.

De inflatievooruitzichten van maart 2018 tot december 2018 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot februari 2018 van de FOD Economie. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2018 op 1,7% uitkomen, tegenover 2,13% in 2017 en 1,97% in 2016.

Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 23 februari 2018. De olieprijs zou gemiddeld 66 dollar per vat bedragen in 2018. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,24 dollar per euro in 2018.

De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2018 gemiddeld 1,5% bedragen, tegenover 1,85% in 2017 en 2,09% in 2016.

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) worden bereikt in september 2018. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 3 april 2018.

Bron : Federaal Planbureau

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.