NL | FR | LU
Peoplesphere

Het aantal jonge werkzoekenden daalt vijf en een half jaar ononderbroken in Brussel.

De Brusselse jongerenwerkloosheid daalt in november voor de 66e maand op rij, voor een jeugdwerkloosheidsgraad van 24,7%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 9.482 jonge werkzoekenden. Dat zijn er 6.016 minder dan in 2012 (-38,8%). Dat zijn er 699 minder dan vorig jaar (-6,9%). Brussel telt in totaal 89.836 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16%. Deze 49e opeenvolgende daling van de algemene werkloosheid betekent een afname van 2.149 personen ten opzichte van vorig jaar (-2,3%). In vijf jaar tijd daalde het aantal werkzoekenden in het Gewest met 18,8%. Vergeleken met 2013 zijn er vandaag 20.836 Brusselse werkzoekenden minder.

Eind november 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,0% (15,1% voor de mannen en 17,1% voor de vrouwen). In november 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,5%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).
Eind november 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.836 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.149 personen (-2,3%) op jaarbasis.

Het Brussels Gewest telt 60.356 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.081 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.399 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen.

We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.
Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.836 ingeschreven NWWZ in november 2018 waren er 12.469 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,9% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.482 jonge NWWZ, zijn er 1.984 gebruikers van het OCMW, hetzij 20,9%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 1,2%. We stellen tevens een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-398 personen, -7,3%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 3,9%.

Er zijn 9.482 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 340 eenheden (-3,5%). Ook op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 699 NWWZ, ofwel -6,9%) in vergelijking met november 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 25,7% in november 2017 gedaald tot 24,7% in november 2018, wat dus een daling betekent van 1,0 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen
In de loop van de maand november 2018 heeft Actiris in totaal 21.007 werkaanbiedingen ontvangen.
Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via
intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 7.666.

In november 2018 kwamen 3.085 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 356 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.652 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt
met een daling van 656 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in november 2018 heeft Actiris 991 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 24,1% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.