Peoplesphere: The People Managers Magazine

Werknemers staan positief tegenover ecocheques

Bijna driekwart van de werknemers vindt de ecocheques een goed en zelfs een uitstekend initiatief. Dat blijkt uit een enquête van HDP-AristA vroeg bij 971 werkgevers en 940 werknemers. Bij de werkgevers daarentegen staat slechts 50% er positief tegenover.

De nieuwkomer onder de cheques heeft al heel wat inkt doen vloeien. Wordt deze cheque gezien als een goed initiatief? Zou de werkgever overwegen om ecocheques in te voeren in zijn salarispakket? Is het een goed idee om de koopkracht te vergroten via ecocheques? Wat vinden de werknemers van dit overheidsinitiatief om de vergroting van de koopkracht te koppelen aan milieubescherming?

De resultaten van de enquête tonen aan dat de werknemers de ecocheque kennen. Toch is slechts 40% goed op de hoogte van wat ze met deze cheques kunnen kopen. Bijna 60% van de werknemers en werkgevers die deelnamen aan de enquête, kreeg/gaf ecocheques in 2009. Van bepaalde punten zijn de werkgevers die ecocheques gaven goed op de hoogte: 75% weet dat er voor de ecocheques een plafond van 125 EUR bestaat. Een grote meerderheid weet dat de cheque niet kan worden aangeboden ter vervanging van het loon of een ander extralegaal voordeel. En over andere punten zijn ze minder goed ingelicht: slechts 40% weet hoe lang de cheques geldig zijn (24 maanden). 38% weet niet dat deze cheques vrij zijn van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. "Misschien hebben sommige werkgevers zich te weinig verdiept in de materie van de ecocheques, gezien de sectorale verplichting om cheques toe te kennen", legt Pascaline Foucart, Legal Expert van de HDP-AristA groep, uit. Hoe groter de onderneming, hoe beter ze op de hoogte is van de werking van de ecocheques. De enquête toont aan dat de hr-medewerkers en -verantwoordelijken positiever zijn ingesteld dan de bedrijfsleiders.

Een cheque of een premie?

56% van de ondervraagde werkgevers heeft reeds maaltijdcheques aangeboden aan hun werknemers en 20% deed dat met geschenkencheques. De bedrijfsleiders van kmo's die deelnamen aan de enquête, gebruiken zo goed als geen sportcheques en cultuurcheques. De toekenning van maaltijdcheques is weinig verspreid bij de kleine ondernemingen: amper 36% van de ondervraagde ondernemingen met 1 tot 20 werknemers biedt ze aan hun werknemers aan. De grote ondernemingen zijn meer vertrouwd met maaltijdcheques en geschenkencheques. Van de verschillende bestaande cheques geven werknemers de voorkeur aan maaltijdcheques (70%) en geschenkencheques (20%). Als werknemers mogen kiezen tussen cheques en een premie, opteert twee derden voor de premie. De werkgevers geven dan weer liever cheques.

De helft van de ondervraagde werkgevers staat positief tegenover dit initiatief om de vergroting van de koopkracht te koppelen aan milieubescherming, maar slechts 15% overweegt om ecocheques op te nemen in hun salarispakket. Onder deze 15% vinden we ondernemingen terug waarin de werknemers de komst van de ecocheques positief hebben onthaald en werkgevers die wel te vinden zijn voor het overheidsinitiatief.

Wat kun je doen met ecocheques?

Een derde van de werknemers weet niet wat hij gaat kopen met zijn ecocheques. 45% zou ze willen besteden om energiebesparingen te doen. Eén werknemer op drie heeft zijn cheques al geheel of gedeeltelijk uitgegeven. Hoewel de meeste ondervraagde werknemers weten dat de cheques 24 maanden geldig zijn, overwegen twee werknemers op drie om ze dit jaar nog uit te geven.

Tags: Beloning, Salaris, Enquête, Ecocheque

| More

Talent in beweging

Wilt u ons uw nieuwe uitdaging bekend maken: info@peoplesphere.be

Recht

Vacatures

Agenda