Peoplesphere: The People Managers Magazine

Sociale verkiezingen: tellen interimarissen mee voor de verdeling van de mandaten?

In de rechtspraak kwam recent de vraag aan bod of, voor wat betreft de verdeling van het aantal mandaten per categorie van werknemers, er rekening moet worden gehouden met de uitzendkrachten. Minstens twee tegenstrijdige vonnissen werden tot nu toe geveld, zo leggen de specialisten van Claeys & Engels uit.

Uitzendkrachten die binnen de onderneming worden tewerkgesteld op dag X, moeten in aanmerking worden genomen voor wat betreft de toekenning van het totaal aantal mandaten voor de sociale verkiezingen. Dit principe wordt algemeen aanvaard op basis van een arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2009 naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2008.

Op dag X moet de onderneming echter niet enkel het aantal mandaten bepalen, maar ook de verdeling van deze mandaten over de verschillende personeelscategorieën (met name de arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers en, voor de ondernemingsraad, kaderleden). Er heerst evenwel nog onduidelijkheid of er bij deze verdeling van het aantal mandaten opnieuw rekening moet worden gehouden met het aantal uitzendkrachten binnen de onderneming.

In een eerder advies verduidelijkte de FOD WASO dat het aantal uitzendkrachten niet in aanmerking moet worden genomen bij deze verdeling van de mandaten over de verschillende personeelscategorieën.

Dit standpunt is nu bevestigd door de Arbeidsrechtbank van Brussel. In een vonnis van 6 maart 2012 besliste de Arbeidsrechtbank dat men enkel rekening moet houden met de werknemers die effectief in dienst zijn van de onderneming. Volgens de Arbeidsrechtbank moeten de uitzendkrachten dus niet in aanmerking worden genomen bij de verdeling van het aantal mandaten over de verschillende personeelscategorieën.

Op 7 maart 2012 besliste de Arbeidsrechtbank van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas evenwel het tegenovergestelde. Deze Arbeidsrechtbank is van oordeel dat de uitzendkrachten wel in aanmerking moeten worden genomen bij de verdeling van het aantal mandaten.

| More

Talent in beweging

Wilt u ons uw nieuwe uitdaging bekend maken: info@peoplesphere.be

Recht

Vacatures

Agenda