Peoplesphere: The People Managers Magazine

Studententewerkstelling verschuift door veranderde wetgeving

De eerste drie maanden van het jaar tonen een duidelijke verschuiving van de studentenarbeid. In vergelijking met vorig jaar is er een globale stijging van de studententewerkstelling tijdens het jaar en een lichte daling tijdens de schoolvakanties. Er zijn sterke aanwijzingen dat de nieuwe wet inzake studentenarbeid hiervoor verantwoordelijk is.

Uit cijfers van HR-dienstverlener Randstad blijkt dat er tijdens de eerste drie maanden van 2012 een globale stijging is van de studententewerkstelling tijdens het jaar en een lichte daling tijdens de schoolvakanties in vergelijking met vorig jaar. In totaal gingen in de eerste drie maanden van 2012 6,3% meer studenten aan het werk, met een stijging van zelfs 23,7% in aantal uren. Er gingen dus meer studenten aan het werk en de studenten presteerden ook nog meer uren. Tijdens de vakantieperiodes was er echter een lichte daling. In de krokusvakantie daalde het aantal jobstudenten aan het werk met 2%, en in aantal uren was dit zelfs 4%. In de paasvakantie was er ook een daling van 4% in uren, en 3% in het aantal studenten.

Er is dus een globale stijging waar te nemen, zelfs met de huidige economische situatie en ook de wijziging op studententewerkstelling bij de overheid. De overheidsdiensten hebben eerder dit jaar aangekondigd om budgettaire redenen geen beroep te doen op studenten in 2012. Er zijn dus sterke aanwijzingen dat de nieuwe wet voor studentenarbeid een positief effect heeft op de tewerkstelling. Daarnaast zien we een lichte verschuiving van de vakantiemaanden naar het schooljaar. Het wordt interessant om zien of de trend van de eerste drie maanden zich verder zet in de komende maanden.

Wet op studentenarbeid

De nieuwe regeling voor studentenarbeid ging op 1 januari in. Deze laat studenten toe om over een heel jaar 50 dagen te werken aan heel interessante voorwaarden. Deze regeling heeft dus een duidelijke weerslag op de studentenarbeid. De cijfers bevestigen de resultaten van een Randstad-bevraging eind vorig jaar bij 400 bedrijven en 500 studenten. Als gevolg van de wet stelden bedrijven toen dat ze van plan waren meer beroep op studenten te doen en deze laatsten planden eveneens meer te werken in 2012. Het is dan ook niet verrassend dat de nieuwe wetgeving bij zowel bedrijven als studenten unaniem positief onthaald werd.

Studenten moeten vooral opletten dat ze de grens van 50 dagen (240 uren) niet overschrijden. Anders wordt de arbeid hoger belast. Ouders met kinderen ouder dan 18 die teveel werken, kunnen ook de kinderbijslag verliezen. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat de grens niet overschreden wordt. Het portaal student@work biedt een tool aan om het aantal dagen op te volgen, voor wie via een uitzendkantoor aan het werk gaat, wordt dit automatisch opgevolgd.

Tags: Jobstudenten, Wetgeving, Tewerkstelling

| More

Talent in beweging

Wilt u ons uw nieuwe uitdaging bekend maken: info@peoplesphere.be

Recht

Vacatures

Agenda