NL | FR | LU
Peoplesphere

Het Brussels Gewest telt vandaag 21.000 werkzoekenden minder dan in 2014.

Eind oktober telt het Brussels Gewest 91.214 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,3%. Deze 48e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.674 personen tegenover 2017 (-2,8%), van 6.800 personen tegenover 2016 (-6,9%) en van 11.249 personen tegenover 2015 (-11,0%). In vergelijking met oktober 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.042 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,7% in 4 jaar.

Met een 65e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 25,6%. Brussel telt 9.822 jonge werkzoekenden in oktober 2018, hetzij 719 minder dan vorig jaar (-6,8%), 1.664 minder dan in oktober 2016 (-14,5%) en 2.585 minder dan in oktober 2015 (-20,8%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 30,7% (-4.355).

Eind oktober 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,3% (15,3% voor de mannen en 17,4% voor de vrouwen). In oktober 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind oktober 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 91.214 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.674 personen (-2,8%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand oktober 12.413 personen (9.255 herinschrijvingen en 3.158 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 11.879 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 534 personen (+0,6%).

Het Brussels Gewest telt 61.386 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.350 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.478 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.

Er zijn 9.822 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 345 eenheden (+3,6%). Op jaarbasis noteren we echter een daling van de jongerenwerkloosheid (met 719 NWWZ, ofwel -6,8%) in vergelijking met oktober 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 26,6% in oktober 2017 gedaald tot 25,6% in oktober 2018, wat dus een daling betekent van 1,0 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand oktober 2018 heeft Actiris in totaal 24.138 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 8.957.

In oktober 2018 kwamen 3.805 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 576 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 2.045 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt een daling van 281 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in oktober 2018 heeft Actiris 1.525 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 32,0% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.