NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Ontslag omwille van medische afwezigheden kan onder de noemer ‘discriminatie’ vallen.

Gisteren publiceerde De Standaard een artikel over de moeilijkheden die vele vrouwen ondervinden bij het combineren van een ivf-behandeling met hun werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vast dat veel van deze problemen juridisch onder de noemer ‘discriminatie’ vallen. Het Instituut ondersteunde de rechtszaak van een vrouw die ontslagen werd omwille van haar afwezigheden als gevolg van haar ivf-behandelingen. Lezen

Daling van het welzijn van de Belgen tussen 2005 en 2016 te wijten aan de verslechtering van de gezondheidstoestand van de Belgen.

De wet van 14 maart 2014 geeft aan het Federaal Planbureau (FPB) de opdracht een set aanvullende indicatoren uit te werken voor het meten van “levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie”. De wet preciseert dat die indicatoren moeten “worden ingedeeld in een zo beperkt mogelijk aantal (…) hoofdindicatoren”. Lezen

Meer dan 1 miljoen bezoekers in 3 maanden tijd voor mypension.be.

Tussen de lancering van de nieuwe versie van mypension.be op 20/11/2017 en 19/02/2018 bezochten welgeteld 1.044.166 unieke bezoekers het online pensioendossier. Al meer dan 700.000 burgers kozen ervoor om uitsluitend elektronisch te communiceren met de pensioeninstellingen. Lezen

SPIE Belgium geeft 100 gratis werkdagen ten voordele van projecten van algemeen belang.

SPIE Belgium, dochtermaatschappij van de groep SPIE, onafhankelijk Europees leider in multitechnische dienstverlening op het vlak van energie en communicatie, gaat voor het derde jaar op rij samenwerken met Time4Society. Verenigingen met een sociaal en/of ecologisch doel krijgen van SPIE Belgium honderd werkdagen cadeau die worden verdeeld over tien projecten. Lezen

74% van de werkgevers verwachten dat de lonen dit jaar verder zullen stijgen.

Het voorbije jaar groeide de Belgische economie met maar liefst 1,7%, het hoogste groeicijfer sinds 2011. Ook het werknemersvertrouwen nam toe: 74% is optimistisch over de Belgische economie in 2018, terwijl dat vorig jaar amper 56% was, zo blijkt uit de jaarlijkse salarisenquête van Walters People. Maar hoe zit het met de loonsverwachtingen bij professionals en hoe denken werkgevers hierover? Lezen

Logistieke sector snakt naar hoogopgeleide talenten.

De logistieke sector heeft nood aan hoger opgeleide professionals. De vraag naar analytische profielen blijft stijgen terwijl geschikte kandidaten vinden wordt steeds moeilijker. Het probleem ligt volgens Hays Purchasing & Logistics bij het tekort aan opleidingen en de flexibiliteit die wordt verwacht van werknemers in de sector. Lezen

Langdurig verzuim stijgt aanzienlijk bij Belgische werknemers.

Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen. Zo was de Belgische werknemer in 2008 gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuim: in tien jaar tijd klom het aantal werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit met liefst 31,4%. Minder evolutie is er in het aantal mensen dat minstens een dag per jaar afwezig is door ziekte: vorig jaar was dat 61,7%, ten opzichte van 59,95% tien jaar geleden. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van meer dan 660.000 werknemers bij ruim 19.500 Belgische bedrijven in de privésector. Lezen

Vervangingsovereenkomst nu mogelijk bij deeltijdse hervatting.

Met een vervangingsovereenkomst kan de afwezigheid van een werknemer van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is, worden opgevangen. Vanaf 15 februari 2018 kan een dergelijk contract ook worden gesloten wanneer een arbeidsongeschikte werknemer tijdelijk ander of aangepast werk hervat met de toestemming van de adviserende arts van zijn ziekenfonds. Lezen

Bevredigend rendement van 6,1% voor Belgische pensioenfondsen over 2017.

De Belgische pensioenfondsen lieten in 2017 een bevredigende mediaanopbrengst van +6,1% optekenen, wat dicht bij het resultaat van het jaar ervoor (5,6%) ligt. Dit toont de Pension Investment Performance Survey (PIPS) van Mercer, die een kwart van de pensioenfondsen in België analyseert. De beste opbrengsten werden genoteerd in de opkomende aandelenbeurzen, de aandelenbeurzen van de eurozone en de vastgoedsector, met een respectievelijk opbrengst van +20.7%, +14.0% en +14.3%. Lezen

Een partnerschap om jongeren te helpen bij de voorbereiding van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Terwijl de arbeidswereld een ware ‘Skills Revolution’ kent, wordt het steeds belangrijker om jongeren te helpen zich voor te bereiden op een professioneel leven waarin verandering de norm zal worden. Na zich te hebben opgeworpen als partner van de Europese finale van de Mini-ondernemingen die in 2017 in Brussel plaatsvond, heeft ManpowerGroup Belgium besloten om de programma’s van Vlajo en Les Jeunes Entreprises in België concreet te ondersteunen. Doelstelling? Ondernemerschap en de wens om te leren een boost geven door jongeren voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.