NL | FR | LU
Peoplesphere

Sociale uitkeringen en wedden van het overheidspersoneel worden in oktober 2018 met 2% aangepast.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2018 op 1,8% en in 2019 op 1,5% uitkomen, tegenover 2,13% in 2017 en 1,97% in 2016. De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2018 gemiddeld 1,6% en in 2019 1,5% bedragen, tegenover 1,85% in 2017 en 2,09% in 2016.

De onderstaande inflatievooruitzichten van mei 2018 tot december 2019 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot april 2018 van de FOD Economie. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 26 april 2018. De olieprijs zou gemiddeld 71 dollar per vat bedragen in 2018 en 68 dollar per vat in 2019. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,23 dollar per euro in 2018 en 1,26 dollar per euro in 2019.

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in augustus 2018. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In 2019 zou de spilindex (107,20) niet overschreden worden.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Bron : Federaal Planbureau

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.