NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘loonkosten’

De Belgische economische groei zou dit jaar licht aantrekken tot 1,8 %.

De economische groei van de eurozone verraste vorig jaar in positieve zin (2,5%) en zou stevig blijven in 2018 (2,2%). Tegen die achtergrond zijn de groeivooruitzichten voor de Belgische economie in 2018 licht opwaarts herzien tot 1,8 %. De werkgelegenheid zou verder toenemen met 57 000 personen. De inflatie koelt dit jaar enigszins af tot 1,7 % als gevolg van de euro-appreciatie en de uitgesproken daling van de elektriciteitsprijzen in het Vlaams Gewest.  Lezen

Onze economie is hersteld van de crisis. Toch geen positief impact op menselijk kapitaal.

De Human Capital Trends in Belgium is een PwC onderzoek over een lange periode, met name van 2006 tot 2016.
De resultaten tonen een duidelijk positief signaal: onze economie herstelt zich van de crisis, zoals blijkt uit de verbeterde omzet en winstmarges per fte, maar onze arbeidsmarkt is nog niet hersteld. De steekproef telt in 2016 nog steeds minder fte’s (547.000 fte’s) dan in 2006 (556.000 fte’s)! Lezen

OESO: Loonkosten 2015 onder controle

In ons land dalen de Loonkosten per Eenheid Product (LEP) voor het vierde kwartaal na elkaar, hoofdzakelijk dankzij de maatregelen van de regering, in het bijzonder de indexsprong en de loonmatiging waarover de sociale partners voor de periode 2015-2016 hebben onderhandeld. Lezen

Technologiebedrijven willen meer mensen aanwerven!

De technologische industrie in ons land zal in 2016 met twee procent groeien, zo blijkt uit de vooruitzichten van technologiefederatie Agoria. “De regeringsmaatregelen om de loonkosthandicap te doen dalen, ondersteunen de groei en dat zorgt voor meer banen en investeringen. Zo willen de technologiebedrijven dit jaar 1500 extra mensen aanwerven,” klinkt het bij Agoria. Lezen

Vermindering van werkgeversbijdragen van essentieel belang voor het concurrentievermogen

Een daling van de patronale lasten wordt door sommige economen beschouwd als een doeltreffende hefboom om op korte termijn de economie van ons land te doen herleven en het concurrentievermogen van zijn ondernemingen op te krikken. Een van de engagementen van de toekomstige regering in dit verband bestaat erin in de loop van de bestuursperiode het tarief van de socialezekerheidsbijdragen, die werkgevers in België voor hun werknemers dienen af te dragen, te verlagen van 33 naar 25%. Lezen

Vlaamse Regering schrapt loonlastenverlanging voor doelgroepen

De Vlaamse regering onder leiding van Geert Bourgeois schrapt 125 miljoen euro aan loonslastenverlaging uit haar begroting. De middelen waren bedoeld om meer 55-plussers en jongeren aan werk te helpen. De lastenverlaging was door de vorige Vlaamse regering doorgevoerd naar aanleiding van het Competitiviteitspact. Lezen

Loonkost: Seminarie Mercer / Peoplesphere op 9 oktober

Wat zijn de eerste gevolgen van de voorstellen van de Zweedse coalitie? Iedereen is het erover eens dat we snel een regering moeten hebben die een aantal hoogdringende socio-economische beslissingen neemt. De problematiek van de loonkost bereikt een kritisch punt, zowel vanuit het perspectief van een herstart van de economie als bekeken vanuit de zorg om duurzaamheid. Hoe zal de volgende regering deze knoop ontwarren? Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.