NL | FR | LU
Peoplesphere

Welvaartsvastheid: maatregelen ter ondersteuning van ouders bij hun zorgtaken.

Vanuit een optiek van armoedebestrijding enerzijds en het toelaten van een betere combinatie van werk en zorg anderzijds, hebben de Raden in hun advies (NAR nr. 2073, CRB 2018-0300 DEF) be- sloten om het in reserve gehouden saldo van het in het kader van de welvaartsvastheid 2017-2018 vastgelegde budget, aan te wenden voor drie specifieke maatregelen ter ondersteuning van ouders bij hun zorgtaken vanaf 1 april 2018.

De eerste maatregel is bedoeld om de financiële impact van de uitbreiding van de notie “kind met een handicap” op de verlofstelsels (tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptieverlof) in aanmerking te nemen; die notie wordt uitgebreid naar de kinderen van wie de aandoening minstens 9 punten behaald heeft in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering met betrekking tot de kinderbijslag.

De tweede maatregel verhoogt de uitkeringen voor thematische verloven voor de werknemers ouder dan 50 jaar om ze op het niveau te brengen van de uitkeringen van de werknemers jonger dan 50 jaar.

De derde maatregel bestaat erin de uitkeringen voor de thematische verloven voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind, opnieuw te verhogen om zo de netto-uitkering in lijn te brengen met de armoederisicogrens.

Bron : NAR

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.