logo

Bart Coone (Securex)
“Het delen van ervaringen heeft een enorme toegevoegde waarde”

“Ook al is het kader waarbinnen de openbare sector zijn werkzaamheden verricht in heel wat opzichten verschillend van dat van de privésector, toch zijn de problemen en de oplossingen voor die problemen vaak vergelijkbaar, aldus Bart Coone, directeur HR Consulting bij Securex. De ‘best practices’ gehanteerd binnen de bedrijven kunnen interessant zijn en een bron van inspiratie.” Maar het omgekeerde is ook waar...


“Een van de bijzonderheden van de openbare sector is dat er enorm veel zaken geregeld, gestructureerd, georganiseerd zijn. Het actieterrein is beperkter. Dit gesloten kader vergt meer vindingrijkheid en creativiteit. Het is treffend te zien hoe de privésector soms mensen probeert te overtuigen om meer, beter, anders te werken door hun een hoger salaris te geven, zonder eerst in voldoende mate nieuwe oplossingen te verkennen of pogingen te doen om de platgetreden paden te verlaten.”
Vandaag zien we grote veranderingen in de openbare sector. Een van de oorzaken daarvan is de technologische evolutie: de identiteitskaart is helemaal anders dan tien jaar geleden; de belastingaangifte gebeurt via internet, enz. De burger/consument is ook veeleisender geworden. “Het gevolg is dat ook de behoeften op het vlak van menselijk beheer veranderd zijn. Het netwerk HR Excellence in Public Sector is in dat opzicht heel interessant: het verenigt topbestuurders uit de overheidssector die al een flinke weg hebben afgelegd, met HR-werkmethodes die soms vernieuwender zijn dan degene die we in het bedrijfsleven vinden. Anderzijds bestaan er veel organisaties in de openbare sector die geleidelijk aan beseffen dat ze moeten evolueren. Er zijn enorme behoeften en het delen van ervaringen biedt een grote toegevoegde waarde.”
Een ander kenmerk van de openbare sector is de complexe relatie met de betrokken partijen, waaronder uiteraard de politiek. Maar Bart Coone relativeert: “Ik krijg inderdaad vaak te horen dat ministers veranderen op het ritme van de verkiezingen of de regeringswijzigingen en dat het daarom moeilijk is om een HR-aanpak te ontwikkelen die, per definitie, gefocust moet zijn op de lange termijn. Maar laten we eerlijk zijn: deze langetermijnaanpak is in de privésector even moeilijk toe te passen. De strategieën veranderen regelmatig. De omvang van de organisaties varieert voortdurend door fusies en overnames. En in vergelijking met een minister is een voorzitter van een raad van bestuur of een CEO niet noodzakelijk een langer of stabieler leven beschoren.”
Bart Coone is nauw betrokken bij de werkgroep die begin oktober een eerste opleidingssessie rond bestuursovereenkomsten zal organiseren. “Het is opvallend te zien hoeveel interesse dit nieuwe instrument opwekt en hoeveel mogelijkheden het biedt op het vlak van HR-beheer, besluit hij. Enerzijds is het de bedoeling om er strategische HR-dimensies in te integreren en anderzijds om er een HR-strategie uit af te leiden en te kijken hoe ze in het reilen en zeilen van de organisatie kunnen worden toegepast. In feite is dit helemaal niet specifiek voor de openbare sector. Veel HR-directeurs in de privésector streven naar hetzelfde, maar verwoorden het anders.”
 

Laurence Vanhée
Talent Avenue verruimt de horizon van de ambtenaren
[Lees meer]
Club 35
Visie ambtenaar toekomst
[Lees meer]
Jo De Cock (RIZIV)
“Wees niet bang van de bestuursovereenkomst!”
[Lees meer]
Frank Van Massenhove
(FOD Sociale Zekerheid)

“De organisatie van morgen moet zijn uitgedacht voor de mensen”
[Lees meer]
Monique De Knop
(FOD Binnenlandse Zaken)

“Een uitgekiende mobiliteit kan het kwaliteitsniveau verbeteren”
[Lees meer]
Philippe Mettens
(FOD Wetenschapsbeleid)

"Managers zouden zich meer moeten focussen op de toekomst van hun dienst"
[Lees meer]
HR Excellence in gang gezet
[Lees meer]

contact

 
sponsors