logo

Club 35
Visie ambtenaar toekomst

Hoe ziet de ambtenaar van de toekomst eruit? Welke ontwikkelingen zijn belangrijk? Welke competenties/talenten zullen belangrijk zijn? Hoe kan hier aandacht aan besteed worden? Hoe moet de organisatie hiermee omgaan?

De ambtenaar van de toekomst...

1. Heeft vrijheid in hoe hij/zij de zaken aanpakt, geeft zelf vorm aan zijn job en krijgt met een minimum aan bureaucratie te maken;

2. stelt meetbare en aantoonbare resultaten centraal. De invalshoek hoeft hierbij niet altijd cijfermatig te zijn. Kwalitatieve indicatoren, ook over het efficiënt verloop van processen en procedures, tellen evengoed mee;

3. is niet meer statutair/contractueel/niveau A/B/C/D maar gewoon ambtenaar die flexibel inzetbaar is op basis van competenties en talenten over functies/afdelingen/beleidsdomeinen/overheden/ projecten heen. Er moet dus een kader zijn waarin het gewoontedier mens niet de mogelijkheid krijgt om vast te roesten;

4. een “veranderaar” en dus geen “carrière‐ambtenaar” die zijn carrière begint en eindigt bij één werkgever. Er is in‐ en uitstroom van en naar de private sector en andere overheden. Dat wordt mogelijk gemaakt door het kunnen overdragen van ervaring, competenties, enzovoort;

5. beschikt over een financieel beloningspakket dat naar believen kan samengesteld worden en competitief is met de private sector. Loon mag geen issue meer zijn om de beste talenten aan te trekken;

6. ziet zijn/haar prestaties ook op een andere dan financiële manier gevalideerd (cf. sfeer op het werk, opleiding, ICT‐middelen,...) maar wil hier transparantie rond;

7. een efficiënte informaticagebruiker. De ambtenaar van de toekomst kent de kracht van digitale werkmiddelen en communicatienetwerken;

8. vindt duurzaamheid belangrijk: de tijd van vloeiboeken vol papier is voorbij; volledig digitaal gaan is noodzakelijk. De ecologische voetafdruk van ambtenaren moet zo klein mogelijk zijn als voorbeeld voor de maatschappij.

9. is maker en gebruiker van open data. Waar met cijfermateriaal, statistieken, e.d. gewerkt wordt, is dat met respect voor de privacy beschikbaar voor de burger. Niet als boek, dvd, Access‐bestand of ingescande PDF, maar als zo software‐agnostisch mogelijke datastructuur.
Zo onbelemmerd mogelijk hergebruik door allerhande personen, organisaties en bedrijven is daarbij de doelstelling;

10. moet niet op dezelfde manier worden behandeld als iedereen. Een gedifferentieerdebehandeling in overeenstemming met ieders talenten mag (denk aan verloning, leiderschaps‐ en high potential trajecten);

11. maakt steeds minder het onderscheid tussen werk en privé, een goede fit tussen beide is bepalend. Fun@work wordt daarmee zeer belangrijk. Kantoorruimtes zijn ontmoetingsplaatsen waar een huiselijke sfeer hangt en waar het fijn vertoeven is. Tijd‐ en plaatsonafhankelijk kunnen werken is niet altijd en overal zaligmakend maar het principe moet zijn “het moet waar het kan”. Als het niet kan, moet dit verantwoord worden.

12. vindt goede collega’s en goed teamwerk essentieel en hoewel er met respect voor de belastingbijdrage van de burger moet omgegaan worden, moet er ook in de overheidssectorplaats zijn voor teamincentives die prestaties kunnen opkrikken en onderlinge banden tussen collega’s kunnen versterken;

13. wordt geïnspireerd door (tijdelijke) internationale uitwisselingen;

14. is een ambassadeur van zijn/haar organisatie. Ambtenaren moeten beleid kunnen verkopen, gericht kunnen doorverwijzen en moeten de werkzaamheden van hun werkgever kunnen verdedigen;

15. Is zich goed bewust van de situatie van klanten, met name degene waarmee hij/zij rechtstreeks te maken krijgt. Marktonderzoek, gebruikersonderzoek, een duidelijk merkenbeleid en corporate identity met vooruitstrevende communicatie worden belangrijk;

16. moet zich ook niet enkel focussen op wat mensen moeten en niet mogen, maar wel op de rechten van de burger;

17. is geïnteresseerd in nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen(“public service motivation”), heeft voeling met de burger en zorgt ervoor dat (daar waar nodig) de overheid op die ontwikkelingen kan inspelen. Moderne efficiënte technieken (focusgroepen, crowdsourcing, co‐creatie,...) moeten hierbij ingezet worden zodat veel meer dan nu bottom‐up kan gewerkt worden. Dit is de enige manier om slagkrachtig te zijn.

Ter info: wat is Club35?
Club 35, een netwerk voor de <35 onder ons! Gezocht: changebelievers

Ben jij een ambtenaar jonger dan 35 met een borrelende hersenpan, boeiende ideeën en een interessante blik op de toekomst? Schrijf je dan in bij Club 35! Dit initiatief komt van HREPS, een think tank die vernieuwende en creatievemanagementpraktijken in de publieke sector wil integreren. In Club 35 vormen ambtenaren jonger dan 35 een Belgisch netwerk waar nieuwe ideeën worden uitgewisseld en in de praktijk gebracht, zowel in de virtuele als in de reële wereld. Hun doel: de publieke sector van morgen vorm geven.
Inschrijven kan via Yammer Club 35 op www.yammer.com/club35.
Ken je nog mensen jonger dan 35 actief in de publieke sector? Aarzel niet om hen uit te nodigen.

Zijn wij nu echt een bende jonge snotneuzen die denken dat ze het beter kunnen? Helemaal niet! Wij willen enkel ideeën van de Y-generatie samenbrengen en ze SAMEN met de andere generaties tot een hoger level brengen. Ben je dus ouder dan 35? Spreek die Y-generatie aan en deel kennis met hen!


 
HREPS is een think tank die als doel heeft vernieuwende en creatieve managementpraktijken ingang te doen vinden in de publieke sector.
Club35 is een initiatief van HREPS en wordt in de toekomst het Belgisch netwerk van ambtenaren jonger dan 35 die nieuwe ideeën uitwisselen en in de praktijk brengen in de virtuele en reële wereld om zo de publieke sector van morgen vorm te geven.
Yammer Club 35
Meer info over Club 35, neem maar contact met een lid van onze core team:
* Pedro Facon (riziv)
* Sara Jane Deputter (FOD Economie)
* Joke Renneboog (BZ Vlaaamse Overheid)
* Nancy De Vogelaere (Vlaams Onderwijs)
* Thomas De Spiegelaere (FOD Mobiliteit)
* Arnaud Liégeois (Mutualités Socialistes)

* Elke Wambacq (Kids & Gezin)
* Isabelle Meulemans (Kanselarij)
Laurence Vanhée
Talent Avenue verruimt de horizon van de ambtenaren
[Lees meer]
Club 35
Visie ambtenaar toekomst
[Lees meer]
Jo De Cock (RIZIV)
“Wees niet bang van de bestuursovereenkomst!”
[Lees meer]
Frank Van Massenhove
(FOD Sociale Zekerheid)

“De organisatie van morgen moet zijn uitgedacht voor de mensen”
[Lees meer]
Monique De Knop
(FOD Binnenlandse Zaken)

“Een uitgekiende mobiliteit kan het kwaliteitsniveau verbeteren”
[Lees meer]
Philippe Mettens
(FOD Wetenschapsbeleid)

"Managers zouden zich meer moeten focussen op de toekomst van hun dienst"
[Lees meer]
HR Excellence in gang gezet
[Lees meer]

contact
 
sponsors