Inschrijvingen voor het workshop HR Challenges
in Non Profit organisaties.
Naam :
Voornaam :
Functie :
Bedrijf  :
Straat en Nr. :
Postnummer  :
Plaats :
Tel :
Email :
BTW:

Deelname : 50€
Inschrijving gratis voor wie deelnam aan de studiedag op 31 januari 2012.

Indien u verhinderd bent, gelieve ons dan 48 uur op voorhand te verwittigen om de goede gang van zaken te kunnen blijven garanderen.
Indien dit tijdsbestek niet gerespecteerd wordt, dan zien wij ons genoodzaakt om u een schadeloosstelling te vragen.