Qu'est-ce qu'un management par les valeurs?
Comment identifier et définir les valeurs de votre organisation?
Faut-il encore gérer les compétences et de quelle façon?
Quels sont les liens avec le Talent Management?

C'est à ces questions que cet atelier participatif, organisé avec les experts de Berenschot, vise à apporter réponse, cas d'entreprises et partage d'expériences des participants à l'appui.

 

Wat betekent dat, management door waarden?
Hoe identificeert en definieert u de waarden in uw organisatie?
Is competentiemanagement nog nodig, en op welke manier?
Wat zijn de links met Talent Management?

Het is op die vragen dat we een antwoord zoeken tijdens deze interactieve workshop georganiseerd in samenwerking met de experts van Berenschot, met voorbeelden uit de praktijk en delen van ervaringen met de deelnemers.

     


 
Bookmark and Share   Bookmark and Share