Shaking (minds), Sharing (ideas), Shaping (future)
13 juni 2013 - Pacheco Center (zie toegangsplan), Brussel
Georganiseerd door HREPS en de Koninklijke Federatie van Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie (afdeling West-Vlaanderen)
Met de steun van SD Worx, Berenschot, FOD Sociale Zekerheid en Peoplesphere

Leadership 2020 :
are you ready ?

We Must Lead Human Centric Organizations to Achieve Sustainable Performance. CXOs Shake, Share, Shape People Management Challenges and Join the 2020 Leadership Generation.

De uitweg uit de crisis zal verlopen via een fundamentele paradigmaverschuiving in onze organisaties. Degene die op het vlak van People Management een positieve aanpak ontwikkelen - rekening houdend met individuele verwachtingen in lijn met organisatienoden - zullen in de toekomst uitblinkers zijn op vlak van operationele, financiële, sociale en maatschappelijke performantie. Het is hoog tijd dat alle leden van de directiecomités de uitdagingen van onze organisaties inzake People Management opnemen.

Presentatie:
Intro
(Jean-Paul ERHARD)

[DOWNLOAD]
Politieleiderschap 2020
(Jean-Louis DALLE)

[DOWNLOAD]
ppt Sustainable Leadership
(Geert SMET)
[DOWNLOAD]
De leider is dood, lang leven leiderschap!
(Prof. dr. Jesse SEGERS)

[DOWNLOAD]
happiness at work - profitable & sustainable
(Laurence VANHEE)

[DOWNLOAD]
Happy Group
(Nicolas Peltier)

[Prezi]
Talent Avenue
(Isabelle MEULEMANS)

[DOWNLOAD]
The road ahead… A journey of perpetual transformation (Eric VAN ZELE)
[DOWNLOAD]
 
HREPS is een think tank die als doel heeft vernieuwende en creatieve managementpraktijken ingang te doen vinden in de publieke sector.

contact
 
sponsors