HR Challenges in Non Profit : Workshop
De prestaties van medewerkers meten wekt vaak argwaan, alsof dat neerkomt op het willen controleren van individuen, het met de vinger wijzen van zwakheden of slechte resultaten. Een vaststelling die misschien nog meer van toepassing is in een non-profitomgeving. Als uw organisatie zijn collectieve performantie wil verbeteren via een intelligent proces, waarbij HR-gegevens verzameld en geanalyseerd worden, dan wint ze ook bij de verbetering van de kwaliteit van de evaluaties met het oog op verbeteren, ontwikkelen en uitmunten.

In navolging van de studiedag op 31 januari over "Innovation + Quality + Metrics", worden drie workshops georganiseerd gedurende het jaar 2012. Deze tweede workshop heeft tot doel een voorstelling te geven van verschillende mogelijkheden en zeer concrete oplossingen die u in staat stellen om ook bij u kwalitatieve evaluaties met toegevoegde waarde voor de organisatie en het individu in te voeren.

Programma:
9u15 Verwelkoming
9u30 Start van de workshop, begeleid door Christophe LO GIUDICE en Timothy VERMEIR (Peoplesphere)
9u40 Evaluatie in een non-profitcontext: de principes, de moeilijkheden, de specificiteit, de gangbare praktijk, door Vincent VAN DAMME en Katrien BAERT (Berenschot) (FR/NL)
10u30 Eerste praktijkcase: Groupe TEC-SRWT, door Philippe KEMPINAIRE, HR-directeur (FR)
11u00 Pauze
11u15 Tweede praktijkcase: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, door Els VAN HOLDERBEKE, diensthoofd HR (NL)
11u45 Participatieve workshop in twee groepen (begeleid door de experts van Berenschot)
12u45 Samenbrengen van de werkzaamheden en conclusies
13u00 Lunch en Networking